Lanregler för

Gameageddon 2K2 Second Evolution


Dessa regler ska följas och om de inte görs så har SaC rätten att stänga av vederbörande för all framtid inom lan och andra aktiviteter som SaC anordnar i framtiden.


This script made by Nightrider (C) 2002,2003